Výcvik pilotů UL

provádíme na letounu Dusty 200. Jedná se o dvoumístný celokovový ultralehký letoun moderní konstrukce s cestovní rychlostí okolo 160 km/h.

V zimním období pořádáme teoretické školení, kde se žáci naučí letecké předpisy, základy aerodynamiky, meteorologie, letecké navigace, ….  Piloti zde mají možnost osvěžit si teoretické znalosti a dozvědět se informace o změnách a novinkách.

Od jara do podzimu pak probíhá na letišti v Olomouci praktický výcvik.

OSNOVA PILOTNÍHO VÝCVIKU

1) Teoretická příprava

Vyučované předměty před zahájením praktického výcviku výuky celkem
Aerodynamika a mechanika letu 6 hodin 8 hodin
Stavba a konstrukce ULLa 2 hodiny 8 hodin
Letecké předpisy, Postupy UL 6 hodin 8 hodin
Letecká navigace 2 hodiny 6 hodin
Letecká meteorologie 2 hodiny 6 hodin
Motory, vrtule, přístroje 2 hodiny 6 hodin
Spojovací předpis 1 hodina 3 hodiny
Celkem 21 hodin 45 hodin

2) Praktický výcvik

Počty letů a letová doba v osnovách jsou minimální. O skutečném počtu letů rozhoduje instruktor na základě zvládnutí požadovaných návyků a dovedností žákem.

Úloha č. Obsah cvičení (dvojí / sólo) letů hodin
1 Seznamovací let 1 0 h 20′
2 Přímý let, funkce řídících prvků 3 1 h 00′
3 Zatáčky o náklonu do 15° 3 1 h 00′
4 Zatáčky o náklonu do 45° 3 1 h 00′
5 Nácvik vzletu,letu po okruhu a přistání 30 2 h 50′
6 Skluz, zábrana pádu, rychlost letu 3 1 h 00′
7 Opravy chybného rozpočtu a přistání 10 1 h 00′
8 Nácvik bezpečnostního přistání 1 1 h 00′
9 Nácvik nouzového přistání 15 1 h 30′
10 Přistání s bočním větrem 3 0 h 15′
11 Let se zakrytými přístroji 2 0 h 10′
12 Přezkoušení před prvním samostatným letem 1 0 h 15′
13 Samostatný let po okruhu 3 0 h 15′
14 Kontrolní let 1 0 h 10′
15 Samostatný let po okruhu 15 1 h 40′
16 Zatáčky o náklonu 15° až 45° 3 1 h 00′
17 Zábrana pádu, skluz 2 0 h 30′
18 Nácvik rozpočtu 10 1 h 00′
19 Navigační let 200 km s mezipřistáním 1 1 h 00′
20 Navigační let 100 km s mezipřistáním 1 1 h 00′
21 Navigační let 100 km samostatně s mezipřistáním 1 1 h 00′
Celkem dvojí 78 14 h 35′
Celkem sólo 34 5 h 25′
Výcvik pilota ULLa celkem 112 20 h 00′

3) Zkouška pilota ULLa

Po ukončení teoretického i praktického výcviku lze provést Zkoušku pilota ULLa, která se skládá ze dvou částí:

  1. a) Teoretická část se provádí formou testu.
  2. b) Praktická část se skládá minimálně ze tří letů v minimální délce 35′.

4) Zkouška radiooperátora – omezený průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby

Tato zkouška není součástí pilotního výcviku, ale v případě, že pilot používá radiostanici, musí být držitelem platného omezeného, nebo všeobecného průkazu radiotelefonisty letecké pohyblivé služby. V Olomouci je požadováno, aby letadla zde létající byla vybavena radiostanicí a proto musí být pilotní žák držitelem tohoto průkazu před zahájením sólových letů.
Studium i zkoušky jsou individuální a zkouška se skládá u ČTU v Ostravě.