Řízené lety VFR

Jedná se o pokračovací výcvik, jehož účelem je naučit piloty správným zásadám létání v „řízených prostorech“.

Ve vzduchu sice nejsou žádné závory ani značky, ale přesto jsou zde stanoveny určité hranice, které od sebe oddělují prostory ve kterých platí různě přísné předpisy pro létání. Jsou zde zakázané prostory, kam se létat nesmí, omezené prostory, kam se někdy smí a někdy ne a řízené prostory, kam se smí při splnění určitých podmínek.

 

Řízené prostory jsou oblasti v blízkosti dopravních a vojenských letišť. V těchto oblastech je hustší letecký provoz a létají zde velmi různorodá letadla. Pro zajištění bezpečného provozu je v těchto oblastech letecký provoz řízený stanovišti „řízení letového provozu“. Řízení probíhá formou radiové korespondence, kdy řídící sleduje jednotlivá letadla na radaru a dává jim příkazy a piloti těchto letadel tyto příkazy plní. Jednou z podmínek létání v řízených prostorech je i kvalifikace „řízené lety VFR“.

VÝCVIK PRO KVALIFIKACI ŘÍZENÉ LETY VFR dle UL3

Znění ze dne: 4. 12. 2008
UL 3 Výcviková osnova pilota ultralehkého letounu

8.1.  Požadavky pro zařazení do výcviku:

  1. platný průkaz pilota nebo žák po odlétání výcvikové osnovy
  2. platné vysvědčení radiotelefonisty letecké pohyblivé služby
8.2.  Výcvik provádí instruktor s kvalifikací řízené lety VFR.
8.3.  Teoretická příprava v minimálním rozsahu 4 hodiny:

  1. Podávání a ukončení letového plánu
  2. práce s AIP, NOTAM a mapami
  3. schopnost pilota získávat informace pro let v řízeném prostoru
  4. nácvik radiokorespondence pro let v řízeném prostoru
  5. postupy pro nastavení výškoměru
  6. vstup a opuštění CTR
8.4.  Výcviková osnova pilota pro řízené lety VFR.
Cvičení Obsah cvičení dvojí sólo
letů hod/min letů hod/min
8/1 Kontrolní navigační let s mezipřistáním na dvou cizích letištích se službou AFIS. Ověření schopností pilota při vedení letounu po trati ve stanovené výšce a vedení radiokorespondence. 1 1,00
8/A Pozemní příprava k navigačnímu letu, podání letového plánu, způsobu letu v řízeném prostoru, příletu a odletu z řízeného letiště.
8/2 Navigační let s přistáním, pojížděním a odletem na řízené letiště; pilot podává letový plán. Pilot sám letí po plánované trati s dodržováním stanovené výšky a samostatně vede radiokorespondenci pod dohledem instruktora. Každý let je proveden po jiné trati. 2 2,00
8/3P Přezkoušecí navigační let s inspektorem provozu s přistáním, pojížděním a odletem na řízeném letišti, včetně podání letového plánu a provedení navigační přípravy pilotem. 2 1,00
Celkem 5 4,00
Výcvik pilota řízené lety VFR celkem 5 letů, 4,00 hodin
8.5.  Podmínky splnění:
Prokázat schopnost samostatně získávat informace pro let v řízeném prostoru, podávat letový plán, za letu dodržet stanovenou trať, výšku a provádět radiokorespondenci s dodržováním pokynů služby řízení letového provozu.