Přeškolení na typ

Nabízíme přeškolení na hornoplošník Dusty 200, A 22 Aeroprakt, Aztek st4 a jednomístný Merlin, dolnoplošník Belmont.

Další naší nabídkou jsou:
Možnosti nalétání hodin, kvůli prodlužování pilotního průkazu – minimum je 5 hodin za 2 roky
Kondiční lety
Po přeškolení také nabízíme možnost zapůjčení letadel

PŘEŠKOLENÍ NA JINÝ TYP dle UL3

Znění ze dne: 4. 12. 2008:
UL 3 Výcviková osnova pilota ultralehkého letounu

6.1.  Do výcviku může být zařazen pilot, který je držitelem platného průkazu způsobilosti pilota ULL, nebo žák při změně výcvikového ULL. Pilot letounů, obchodní pilot, dopravní pilot, vojenský pilot, pilot motorového kluzáku a pilot ultralehkého motorového kluzáku provedou po přeškolení pilotní zkoušku pilota ULL v plném rozsahu.
6.2.  Inspektoři provozu a zkušební piloti ULL se mohou na jiný typ přeškolit sami.
6.3.  Před zahájením praktické části přeškolení musí být pilot nebo žák seznámen s ULL minimálně v tomto rozsahu:

  1. technický popis
  2. letová příručka
  3. obsluha a údržba
  4. předletová prohlídka
  5. palubní nácvik
  6. důležité úkony
  7. nouzové postupy

Za ověření znalostí pilota nebo žáka odpovídá instruktor.

6.4.  Přeškolení pilota ULL na jiný typ ULL provádí instruktor, který je na daný typ přeškolen, nebo zkušební pilot. Přeškolující odpovídá za stanovení rozsahu teoretické i praktické části přeškolení tak, aby byla dodržena podmínka bezpečného zvládnutí nového typu pilotem. U jednomístných ULL je nutné nejprve provést kontrolní let s instruktorem na dvoumístném výcvikovém ULL. Na základě výsledků tohoto kontrolního letu pak instruktor rozhodne, je-li přeškolovaný pilot schopen přechodu na jednomístný ULL.
6.5.  U dvoumístného ULL se plní celá osnova přeškolení.
6.6.  U jednomístného ULL se plní cvičení 6/1, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8.
6.7.  Výcviková osnova přeškolení na jiný typ.
Cvičení Obsah cvičení dvojí sólo
letů hod/min letů hod/min
6/1 Kontrolní let. 1 30´
6/2 Cvičné lety po okruhu 300 m AGL. 2 15´
6/3 Cvičné lety po okruhu 150 m AGL. 2 10´
6/4 Nácvik nouzového přistání, poslední dva lety provést s vypnutým motorem. 4 20´
6/5 Samostatný let – zábrana pádu, skluz, max. rychlost letu, zatáčky o náklonu 15° a 45°. 1 30´
6/6 Samostatné lety po okruhu 300 AGL 2 10´
6/7 Samostatné lety po okruhu 150 AGL 2 10´
6/8 Nácvik rozpočtu, náplň cvičení shodná jako cvičení č. 18 osnovy pilota. 2 10´
Celkem 9 1h 15´ 7 1h
Výcvik pilota celkem 16 letů 2 h 15´
6.8.  Podmínky splnění:
Pilot je hodnocen za sólová cvičení známkou 1 až 2.